Komunia

Czas młodego dzieciństwa to okres radości oraz zdobywania nauk wiążących się z funkcjonowaniem w społeczności oraz tworzenie szacunku wobec norm moralnych. Po nim nadchodzi okres, w jakim młody człowiek powinien zaczynać przejmowanie konsekwencji za swoje czyny. Czas przejścia z wczesnego dzieciństwa w wiek dojrzewania oraz powolnego odczuwania konsekwencji własnych czynów symbolizuje komunia. Kiedy dziecko zyska świadomość na temat dobra oraz zła oraz nauczy się przestrzegać podstawowych zasad moralnych, ma możliwość dostąpienia zaszczytu, jakim jest pierwsza komunia. W prawie religijnym jest to niezwykle istotny moment, nadający przywileje i obowiązki odnośnie społeczności kościoła. Sama ceremonia symbolizuje wejście w kolejny rozdział rozwoju. Dodatki komunijne będąc częścią ubioru zakupionego na tą uroczystość, obrazują czystość oraz prawość oraz mają za cel skłonienie młodego człowieka do utrzymania tego stanu. Tak jak chrzest jest powitaniem nowego człowieka do kościoła, tak komunia ma na celu uznanie pierwszych praw oraz obowiązków. Na chrzest zapraszana jest rodzina by wspomagać rodziców, w czasie komunii ma ona upewnić o swoim wsparciu dziecko. Do chrztu dziecko jest przygotowane przez rodziców, podczas gdy chce wziąć udział komunii musi samemu spełnić mnóstwo wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej reprezentacyjne oraz akcentujące dorastanie szaty.

Reklamy