Rok wiary

W okresie przed ważnymi świętami kościelnymi duchowni prowadzą nauki poświęcone teologii oraz liturgii (rok liturgiczny) danego święta. Każde święto związane jest z wybraną zasadą wiary, relacja między wiarą, życiem wiernych i liturgią. Mocne doznanie liturgii polega na łączeniu stylu życia z głoszoną wiarą.

Celem, który ma cechować się Rok wiary, ustanowiony przez wspólnotę kościoła, ma stanowić stworzenie atmosfery do autentycznego i nowego poczucia wiary, zastosowanie udziału misyjnego na potrzeby ponownej ewangelizacji. Musi również ukazać wspólnotowe przyrzeczenie do lepszego zrozumienia oraz nauk podstawowych zasad wiary, jakie stanowią element w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm powinien stać się również podstawowym elementem wspierania w wierze, głównie dla ludzi, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.

Do podstawowych obowiązków liturgicznych zalicza się: składanie ofiar, modlitwa, oczyszczenia i ablucje, oraz inne sposoby oddawania czci bogom oraz wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu pokazywać nowiną o zbawieniu, poświęcenia i zmartwychwstanie Chrystusa, jak również rozwijać grono wierzących. Liturgia obchodzona poprzez całe grono wiernych, aczkolwiek specjalne role są zazwyczaj zarezerwowane dla członków specjalnie wybranych.

Reklamy